NYÍLT LEVÉL
JÁNOSI KATALINNAK,
NAGY IMRE 1956-OS MINISZTERELNÖK UNOKÁJÁNAK


Ön nyílt levélben találkozóra hívta október 4-ére a Nagy Imre Emlékházba a Magyar Országgyűlés és az országgyűlési pártok vezetőit, hogy előkészítsék az 1956-os forradalom idei évfordulójának "békés megünneplését".
   Ön azonban téved és megtéveszt, amikor ennek az évfordulónak csak a békés, ünnepélyes külsőségeit látja fontosnak. Téved és megtéveszt akkor is, amikor az évfordulóról csak a politikai pártokból álló Országgyűlés vezető köreivel egyezkedik. Figyelmébe ajánljuk, hogy az 1956-os forradalom győzelmét október 31-én Nagy Imre miniszterelnök így jelentette be:
   "Az a forradalmi harc, amelynek ti voltatok a hősei, diadalt aratott. Ennek a győzelemnek az eredménye hozta létre a mi nemzeti kormányunkat, amely hazánk függetlenségének és szabadságának szilárd talaján áll".
   Ezen a nemzeti alapon kell tehát minősítenünk a forradalmat. Ezen a nemzeti alapon kell emlékeznünk is rá.
   Mi következik ebből?
   Először is: az 1956-os forradalom emlékrendezvényei a résztvevők és eszmei támogatók szervezeteinek együttműködése nélkül nem hitelesek, nem érvényesek.
   Másodszor: az 1956-os forradalom győzelme, majd véres leverése és kegyetlen megtorlása történelmileg összetartozik. Az emlékrendezvények szellemiségében ezért nincsen helye a véres leverés és a kegyetlen megtorlás felelőseivel a megbékélésnek - a jogi, politikai, anyagi örökösök és utódok bocsánatkérése és igazságtételi kötelezettség-vállalása nélkül.
   Harmadszor: a véres leverésért és a kegyetlen megtorlásért felelős Magyar Szoci alista Munkáspárt örököse és utóda, a Magyar Szoci alista Párt által irányított kormányzat 2006. október 23-án rendészeti erőszakkal verte szét és gyalázta meg az akkori évforduló emlékrendezvényeit. A kormányzat ezért sem kért bocsánatot, a megbékélés feltételeit a maga részéről nem teljesítette, végül saját magát zárva ki a nemzeti együttműködésből.

Tisztelt Jánosi Katalin!

   Önnek jogában áll az idei forradalmi évforduló emlékrendezvényeinek békés külsőségeiről nyílt levélben beszélni és találkozót kezdeményezni.
Mi, az 1956-os forradalom résztvevőinek és eszmei támogatóinak szervezeteit képviselve ezt a kezdeményezést nem tekintjük megalapozottnak. Az idei emlékrendezvényeket a nemzeti közösségvállalás és felelősségvállalás alapján készítjük elő. Ez a mi jogunk és kötelességünk - ennek a nyílt levélnek a közzétételével együtt.
Most jelentjük be azt is, hogy 1957-et a magyarországi és a Kárpát-medencei megtorlás évének nyilvánítottuk, az idei emlékrendezvényeket ennek jegyében tervezzük.


Aláírták:

Trencsényi László
Corvin Közi Bajtársi Közösség üv. elnöke,
1956 Alapítvány kurátora,
1956-os Pesti Srác Alapítvány elnöke,
'56-os Magyarok Világszövetsége üv. elnöke


Vanek Béla
1956 Alapítvány kurátora

Wittner Mária
'56-os halálraítélt,
1956 Alapítvány kurátora


Székelyhidi Ágoston
1956-os Kárpát-medencei Emlékbizottság elnöke

Dr. Kelecsényi Erzsébet
'56-os Magyarok Világszövetsége általános alelnöke

vitéz Hajdú Szabolcs
1956-os Pesti Srác Alapítvány alelnöke

Dr. Fejér Dénes
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (POFOSZ) országos stratégiai elnöke

Nagy Alajos
Nemzeti Fórum 1956-os Munkacsoportja vezetője

vitéz Fehérváry István
Politikai Elítéltek Közössége (PEK) elnöke

Regéczy-Nagy László
Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) elnöke

Balás Piri László
Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) alelnöke


2007. október 3.