Nemzeti Hírháló     Hiszünk Magyarország feltámadásában!
A Magyar Föld nem eladó!
Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát...
   
PROGRAMAJÁNLÓ 211

Andor Károly:
Magyar Kálvária

Kárpátok alján, négy folyó vizénél
Állt őrt e nemzet sokszáz éven át,
S ha a dúló tenger vésze szállt Nyugatnak,
Hullámtörőnek adta önmagát.
Ott: békeharmat s napfény szállt a földre,
Itt: véreső vert életet a rögbe !
A sorsunk mégis mért oly bús, setét ?
Átéljük mink is Krisztus Nagyhetét...

Az ezredévben hősként ünnepeltek:
Ez volt nékünk Virágvasárnapunk.
De jött a Nagyhét, s hálából fejünkre
Babér helyett mi is tövist kapunk !
Ünneplőkből lett aljas, durva hordák
Bírák elé most láncraverve hordják,
S ki térdre hullt a hősi nép előtt,
Most azt kiáltja mind: Feszítsd meg Őt

Nem önmagunkért, másért szállva síkra
Négy évig tartó véres harc után
A hős halottak, s élők csúf jutalma
Édenkert helyett lett a Getsemán !
Ki ellent s foglyot testvérként becsült meg,
Pribékek annak most arcába köpnek,
S korbácsolt testtel sziklás úton át
Járatnak véle bús Kálváriát !

Mikor vergődik fenn a kínkereszten,
Halódó szívét lándzsa járja át,
S míg csak testéből el nem szállt a lélek,
Állig fegyverben félik sóhaját !
Tiprott hazánkat egymásközt felosztják,
Vad kárörömmel vetve rája kockát.
S hogy fel ne keljen egyszer még a test:
Kővel borított sziklasírja lett !

De mint Krisztusnál Húsvét reggelén
Ledőlt a kő, kinyílt a sziklasír,
S a nagy feltámadásról messze-messze
Ujjogva szállott szerteszét a hír:
Úgy tört szét hisszük, gyászos síri boltunk !
S kik sorban Véle már úgy összeforrtunk,
Látunk mi még szabad hazánk felett
Dicső napfényt is, nemcsak felleget !

Sátoraljaújhely 1936. évi szeptember hó.

*** ********************************************

Programok

- A Szent Korona Tanítóinak Júniusi Novákfalvi Szerére készülve
- Trianoni gyász napi rendezvények
- Kincsesláda
- Fellobogózott, transzparenses autós - motoros kegyeleti felvonulás
- Tüntetés Malina Hedvigért...
- Könyvheti dedikálások a FRÍG Kiadó standjánál
- G Y Á S Z N A P TRIANON RENDEZVÉNYEK
- Trianon megemlékezések

*** ********************************************

A Szent Korona Tanítóinak Júniusi Novákfalvi Szerére készülve

Május 31-éig ez a levél lesz a honlap első híre, naponta frissülő tartalommal. Ezzel az a célom, hogy szerény képességeimhez mérten minél több embernek adjak át gondolatokat az értelmi és érzelmi összhang kialakulásához.

A Júniusi Novákfalvi Szernek külön jelentőséget ad, hogy
ezen a szakrális helyen megemlékezünk a Trianoni nemzetgyilkossági kísérlet 87. évfordulójára.

Hála a Magyarok Istenének, ismét szép számban lesznek azok, akik érzik, hogy ott kell lenniük.

Amit tenni fogunk:
Akinek ott kell lenni, az nemcsak érti, hanem érzi a következők jelentőségét, amelyről Czeke András barátom (civilben orvos) írt a Szer szakrális alapjával kapcsolatban:
Június 01. Péntek TELIHOLD. Este lehet SZER-t tartani Napba öltözött Babba-nak, a Bölcs Anyának (Banya), NagyAnyánknak, akinél a KEGY-elem, illetve - mivel egész éjjel péntek van - Vénusz napja, hajnal pirkadatában (az Ő idejében) SzűzMáriának, BeavatóBíborövesSzerelmünk-nek.
Június 03. SzentHÁROM-ság Ünnepe! Ikrekség Ideje. Magyarok Beteljesedésének jegye. Ebben a jegyben "megérkezünk".
VASárNap Napkeltekor Krisztusunknak, és az ÚjjáSzülető Magyar Nemzet-Testnek, a Krisztusi szerelmetes EGY-ségben - ami a Szent Korona Őfelsége Teste - lehet SZER.
Vasárnap délben pedig az EGY SzentHárom SZER-e.
2007.=9 06. 03.=9 2007.06.03.=9! Számmisztikailag rendben van, a Kerek Ég alászállása a Földi Világba. Vagyis ekkor le lehet hozni "erőket"! Beteljesülés. Bevégzés. Vége a számsornak!
Ez adja a lelki-szellemi megalapozást.
Pénteken (1-én)
az értelem és az érzelem egységének visszaállítása jegyében a lélektől az anyagig tekintjük át a magyarság Küldetését.
Szombaton (2-án)
- az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesületének közreműködésével emlékezünk Trianon gyalázatára és
- a társadalmi-politikai eszmeváltás (paradigmaváltás) rendszerváltást előidéző gyakorlati vonatkozásait járjuk körül.
Vasárnap (3-án)
- a Honvédzászlóalj díszbemutatójával az érzelmet,
- a települések önigazgatási rendszere működésének elindításával és a Szent Korona Szolgálat Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő feladatainak meghatározásával az értelmet
szolgáljuk.

Kelt Szegeden, 2007. május 29-én.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel.
Halász József, a Szent Korona szolgálója

*** ********************************************

Trianoni gyász napi rendezvények!

2007.junius.03.án a Nyíregyházi, Hősök terén délelőtt 11-órától
megemlékezést tartunk.
Vendégek:
Wittner Mária Fidesz országgyűlési képviselője
Vona Gábor Jobbik Magyarországért Mozgalom Elnöke
Usztics Mátyás Színművész
A rendezvényen versek énekek is elhangzanak.

Kérünk mindenkit, akinek megsajdul a szíve ettől a szótól; TRIANON; legyen ott,és gyászoljunk - emlékezzünk együtt.

Jobbik - Kossuth téri demonstrálók

A Polgári Körök szervezésében megemlékezést tartunk a Trianoni Diktátum
87.-i évfordulója alkalmából.

Június 4-én hétfőn 17 órakor Nyírszőlősön a Trianoni emlékműnél
(megközelíthető a Csaba gyöngye és Csősz utca kereszteződéséből)

Beszédet mond: Dr. Ajtay- Horváth Magda
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

*** ********************************************

Kincsesláda

A magyar nyelv

Borbula Ida dr. - A Sumer - Magyar rokonság
Csőke Sándor - A sumér ősnyelvtől a magyar élőnyelvig
DUDÁS RUDOLF - A "MAGYAR ŐSNYELV" (tanfolyam szövegének hangszalagról átültetett változata)
Dudás Rudolf - A szkíták nyelve Herototosz tolmácsolásában
Dudás Rudolf - A TEREMTÉS ŐSMAGYAR NYELVE
Dudás Rudolf - Proto-Sumer elmélet
Kúr Géza - Etruszk - Magyar rokonság
Kúr Géza - Etruszkok Magyarországon
Lenormant kutatásáról, aki az akkád-sumér nyelvet turáninak találta
Magyar Nyelvünk Tökélyéről
Magyar Őskutatás I.évf. 1.szám 1970. november
Magyar Őskutatás I.évf. 2.szám 1971. április
Magyar Őskutatás I.évf. 4-5.szám 1971. augusztus-október
Magyarságtudományi Értesítő 1996. I.évf. 2.szám
Sayce - The Archaeology of the Cuneiform Inscriptions
Szelényi Imre - Szumér - Magyar rokonság
Varga Csaba - Az Idő és ABC, avagy a héber ABC eredetéről
Varga Csaba - Ógörög nyelv: a Csángó régies formája
Varga Géza - A Hunok nyelve

Magyarságkutatás

A Nap Fiai X.évf. 11-12. szám 1972. november-december
Kaukázus Tamana térképe
Libanon Tamana térképe
Maghar Tamana Világtérképe
Magyarságtudományi Értesítő - 1996. I.évf. 1.szám
Mezopotámia Tamana térképe
Mongólia Tamana térképe
Somogyország Tamana térképe
Ujguria Tamana térképe

Aktualitások

Első Újkori NAGY SÜÁN Harcművészeti és Kulturális Fesztivál, Gemenc, 2007. június 2-3.
VI. Hegyesdi Ezoterikus Találkozó és az Emberiség Csop. Mo. Találkozója, Hegyesd, 2007. július 7-8.
Feltétel Nélküli Szeretet a Hősök terén, 2007. július 13-án, 14:00 órától
"1100 ÍJÁSZ" Árpád-évi Íjász Ünnep, Ópusztaszer, 2007. július 21-22.

www.kincseslada.hu

*** ********************************************

Ilyen még nem volt...
Közérdekű közlemény!

M E G H Í V Ó !
TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK ÉS MEGHÍVJUK
AZ ÍROTT ÉS ELEKTRONIKUS SAJTÓK, INTERNETES PORTÁLOK ÉS HÍRKÖZLŐ SZERVEK KÉPVISELŐIT, TUDÓSÍTÓIT
A TRIANONI NEMZETGYALÁZAT 87-IK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL, CSONKAORSZÁGUNK NYUGATI HATÁRSZÉLÉN 2007. JÚNIUS 3-ÁN A DÉLUTÁNI ÓRÁKBAN TARTANDÓ,
FELLOBOGÓZOTT, TRANSZPARENSES AUTÓS - MOTOROS
KEGYELETI FELVONULÁSRA
.


A zárt rendszerben történő haladást felvezetéssel és zárással a Dunamenti Magyar Nemzetőrség szombathelyi egységeinek szolgálatba helyezett tagjai saját személygépkocsijaikkal fogják biztosítani.
Az atrocítás és a provokáció nem lesz megengedett!

Program:
Találkozó: 13.00-13.15 órakor Szombathelyen a Szűrcsapó utcai /Domus Áruház melletti/ parkolóban.
Rövid eligazítás: 13.15-13.30 órakor.
Indulás: 13.30 órakor.
Tervezett útvonal: Szombathely /Szűrcsapó utcai parkoló- Szűrcsapó utca- Rohonci út- Bartók B. krt- Horváth Boldizsár krt- 11-es Huszár út- Kőszegi út/ - Gencsapáti- Gyöngyösfalu- Lukácsháza- Kőszeg- Cák- Kőszeg-
szerdahely- esetleg kis kitérő Novákfalvára- Bozsok- Bucsu- Narda- Felsőcsatár- Vaskeresztes- Horvátlövő- Ponóapáti- Nárai- Ják- Szentpéterfa.

A településekre érkezésünkről hangjelzéssel értesítjük a lakosságot.
Szentpéterfán 15.30-16.00 órakor rövid megemlékezés a trianoni ország-és nemzetcsonkításról, Szentpéterfa lakosságának köszöntése, köszönetnyílvánítás a hűség falvainak és sor kerül a Visszacsatolási Emlékmű megkoszorúzására a nemzetőrök tisztelgése közepette.

A visszaút útvonala: Szentpéterfa- Ják- Balogunyom- Szombathely /Körmendi út- Alsóhegyi út- Kálvária utca- Óperint utca- Kiskar utca- Kiskar utcai parkoló/.
A demonstráció feltehetően 17.00 órakor befejeződik.

A KEGYELETI EMLÉKTÚRA RÉSZVEVŐI ÉS A SAJTÓK TUDÓSÍTÓI
NÉVRESZÓLÓ EMLÉKLAPOT KAPNAK.
/A demonstráció bejelentése a Szombathelyi Rendőrkapitányságra, a Kőszegi Rendőrkapitányságra és a Körmendi Rendőrkapitányságra megtörtént./

Honfitársi üdvözlettel:
B.Kiss-Tóth László főszervező,
Vas megyei-és szombathelyi MIÉP-elnök. /Mobilszám: 06/70/312-7706/

*** ********************************************

Tűzoltók, katonák, vámosok, határőrök mellett a tavaly őszi felkelést brutálisan elfojtó rendőrök, és a felkelőket sokszor kegyetlenül megkínzó börtönőrök demonstrálnak"hivatásuk védelmében, a szolgálati törvényben meghatározott juttatásaik csorbítása ellen" péntek este (06.01.) a Kossuth téren.

A demonstráció péntek este nyolc órától fáklyás felvonulással kezdődik. A résztvevők - a jelzések szerint több ezren - az érintett tárcák elől zárt alakzatban indulnak a Kossuth térre. Tegnap már megtörtént a rendőrséggel a helyszín közös bejárása is.
Kuruc.info

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Jobbik Magyarországért Mozgalom idén is közösen emlékezik meg a trianoni gyalázatról a budapesti Felvonulási téren a Regnum Marianum keresztnél, ahol beszédet mondanak: Toroczkai László, a HVIM tiszteletbeli elnöke és Szegedi Csanád, a Jobbik alelnöke 2007. június 3-án (vasárnap) 16:32-es kezdettel. Gyülekező már 16:00 órától. A beszédeket követően együtt Franciaország, Szerbia, Románia és Szlovákia nagykövetségei elé vonulunk, ahol az elszakított területek HVIM-es vezetői felolvassák petícióikat, amelyek a mögöttünk hagyott esztendőben, a magyarságot ért jogsérelmeket tartalmazzák.

Helyszín: Budapest, Felvonulási tér, Regnum Marianum kereszt
Időpont: 2007.június 3., 16:32
Jobbik.hu

*** ********************************************

Tüntetés Malina Hedvigért...

Magyar Nemzeti Front június 4-én 19 órakor Budapesten, a Szlovák Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége előtt (1143, Stefánia út 22-24) fog tüntetni a meghurcolt magyar lányt ért sérelmek miatt.
Kuruc.info

*** ********************************************

Könyvheti dedikálások a FRÍG Kiadó standjánál

2007. Május 31. - június 4. között
(Vörösmarty tér és Váci utca)
A FRÍG Kiadó standjánál (Váci utca, az Anna presszóval szemben)

DEDIKÁLNAK:
Máj. 31.
15-16 - Varga Csaba (JEL JEL JEL, Az angol szókincs magyar szemmel,
A magyar szókincs titka, A kőkor élő nyelve,
Az ősi írás könyve, Ógörög: régies csángó nyelv,
HAR, Film és story board)
16-17 - Darai Lajos (Magyar folytonosság a Kárpát-medencében,
Az újkőkori forradalom népe)
Mesterházy Zsolt (Honfoglalások kora)
17-18 - Czakó Gábor (Mondatok, Még hetvenhét magyar rémmese,
Belátó, Ádám bokra)

Jún. 1.
13-14 - Czakó Gábor (Mondatok, Még hetvenhét magyar rémmese,
Belátó, Ádám bokra)
14-15 - Harsányi Ildikó (Kostérítő, Fehér magyarok-fekete magyarok)
15-18 - Varga Csaba (JEL JEL JEL, Az angol szókincs magyar szemmel,
A magyar szókincs titka, A kőkor élő nyelve,
Az ősi írás könyve, Ógörög: régies csángó nyelv,
HAR, Film és story board)
Barabási László (Hol vagytok székelyek?,
Székely-magyar történelem Atillától máig,
A székely jogszokások, Magyarul gondolkodni,
Ki vagy te? Fele sem tréfa, Mágusok hona)

Jún. 2.
13-15 - Juhász Zoltán (A zene ősnyelve)
Czakó Gábor (Mondatok, Még hetvenhét magyar rémmese,
Belátó, Ádám bokra)
15-16 - Darai Lajos (Magyar folytonosság a Kárpát-medencében,
Az újkőkori forradalom népe)
Mesterházy Zsolt (Honfoglalások kora)
16-18 - Barabási László (Hol vagytok székelyek?,
Székely-magyar történelem Atillától máig,
A székely jogszokások, Magyarul gondolkodni,
Ki vagy te? Fele sem tréfa, Mágusok hona)
Varga Csaba (JEL JEL JEL, Az angol szókincs magyar szemmel,
A magyar szókincs titka, A kőkor élő nyelve,
Az ősi írás könyve, Ógörög: régies csángó nyelv,
HAR, Film és story board)

Jún. 3.
11-12 - Juhász Zoltán (A zene ősnyelve)
12-13 - dr. Marácz László (Magyar újjászületés)
Barabási László (Hol vagytok székelyek?,
Székely-magyar történelem Atillától máig,
A székely jogszokások, Magyarul gondolkodni,
Ki vagy te? Fele sem tréfa, Mágusok hona)
13-14 - Harsányi Ildikó (Kostérítő, Fehér magyarok-fekete magyarok)
Varga Csaba (JEL JEL JEL, Az angol szókincs magyar szemmel,
A magyar szókincs titka, A kőkor élő nyelve,
Az ősi írás könyve, Ógörög: régies csángó nyelv,
HAR, Film és story board)
14-16 - dr. Marácz László (Magyar újjászületés)
Barabási László (Hol vagytok székelyek?,
Székely-magyar történelem Atillától máig,
A székely jogszokások, Magyarul gondolkodni,
Ki vagy te? Fele sem tréfa, Mágusok hona)
16-18 - Bíró Lajos (Táltosok könyve, Magyar Halottaskönyv,
A magyar Jézus II.)
Varga Csaba (JEL JEL JEL, Az angol szókincs magyar szemmel,
A magyar szókincs titka, A kőkor élő nyelve,
Az ősi írás könyve, Ógörög: régies csángó nyelv,
HAR, Film és story board)

Jún. 4.
14-15 - Darai Lajos (Magyar folytonosság a Kárpát-medencében,
Az újkőkori forradalom népe)
15-16 - Varga Csaba (JEL JEL JEL, Az angol szókincs magyar szemmel,
A magyar szókincs titka, A kőkor élő nyelve,
Az ősi írás könyve, Ógörög: régies csángó nyelv,
HAR, Film és story board)
A könyvekről részletes tájékoztatók: www.varga.hu
Minden jót kívánva szeretettel várunk mindenkit az Ünnepi Könyvhéten:
FRÍG Kiadó, Baranyi Krisztina, Varga Csaba
FRÍG Kiadó
- ősi titkok kiadója -*** ********************************************

"Eltörölték Isten legszebb kelyhét, elszedték bort, búzát, békességet, összefogó peremét"
        (Mindszenty József bíboros hercegprímás)
TRIANON, 1920.

június 4. 16 óra 30 perc.


87.

G Y Á S Z N A P


TRIANON RENDEZVÉNYEK
2007.


JÚNIUS 2.

(szombat) 10 óra 30 - ZEBEGÉNY, Ökumenikus zarándoklat.
Bevonulás a Magyar Szent Korona másolatával és a történelmi zászlókkal, Emlékezők, Dr. Beer Miklós váci rk. püspök, Csuka Tamás ny. ref.

tábori püspök, Rázmány Csaba unit. püspök, Smidelius Zoltán Ev. Zsinati elnöke, Forgács Alajos kanonok, v. Kapás László kanonok, Sinkó Vilmosné Zebegény polgármestere, Bánffy György Kossuth - díjas színművész Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Döbrentei Kornél alternatív Kossuth - díjas költő, Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetsége elnöke, Lányi Zsolt korábbi ogy-i. képviselő, . Deák András országgyűlési képviselő, ifj.Polgár László zebegényi diák, Dr. Bőzsöny Ferenc Zebegény díszpolgára, HEGYVIDÉKI Trianon Társaság - Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány

JÚNIUS 2. (szombaton) 13 óra 30 Békéscsaba, Kossuth tér Emlékezők: Békési Citerazenekar
Kovács József középiskolai tanár, Ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész, Matuska Márton délvidéki közíró, Dr. Nagy Attila docens, debreceni háziorvos, Rozgics Mária, a Magyar Világ hetilap főszerkesztője, Zárszó és a zászló átadása Eger képviselőjének (a rendezvény következő helyszíne) Békéscsabai Kossuth Téri Civil Mozgalom: 18.00 órától a Barnevál (Békéscsaba, Gyár utca) sportpályáján a Szkítia Zenekar és az Örökség együttes.koncertje.

JÚNIUS 2. (szombat) 17 óra. AGÁRD, Római Katolikus Templom. Emlékezés: Kocsis Sándor (HEGYVIDÉKI Trianon Társaság, Horthy Miklós Társaság alelnök) Simon Péter, Szalaki Csilla, Kővári Péter, Bodajki Szívhang Kórus

JÚNIUS 2. (szombat) 18 óra.

VASAS,
Katolikus templomkert. - Magyar Holokauszt 1920 - Emlékezők: Ruzics Ferenc Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke, Srp Máté egyetemi hallgató, Krum Ádám Színművész, Erb József MKDSZ pécsi elnöke, Bárdos Sándor, De Blasio Antonio, Európai Parlamenti képviselő, 56-osok, Szent György Lovagok, Nemzetőrök

JÚNIUS 2. 19 óra (szombat) VÁRPALOTA Thury - vár: TRIANON GYÁSZNAP.

KORMORÁN EGYÜTTES JÚNIUS 3. 13 óra (vasárnap) VÁRPALOTA Trianon Múzeum új kiállításának megnyitója. Beszédet mond, Dr. Duray Miklós felvidéki politikus. 16 óra 30. Thury - vár.

Emlékezők: BÖJTE CSABA, Miklósa Erika, Szervátiusz Tibor, cseh Tamás, Dr. Bőzsöny Ferenc. Egészséges Fejbőr, Csík zenekar, Ezer lovas az Ezeréves határra ! Csepin Péter, Somogyi Győző, 19 óra. Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadása, Wass Albert: A VILÁG és A VÉGE www.trianonmuzeum.hu

JÚNIUS 3. (VASÁRNAP ) 9 óra 30 perc. Budapest - Belvárosi Főplébánia Templomban V. kerület Március 15. tér EMLÉKEZŐK: Dr. Osztie Zoltán a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke, Ferencz Éva Magyar Örökség-díjas énekművész, a Pesthidegkút Alapítvány elnöke, Dr. Galla János a HEGYVIDÉKI Trianon Társaság ügyvivője, Sellei Zoltán előadóművész, a Magyar Kultúra Lovagja, a Magyar Rádió munkatársa

JÚNIUS 3. (VASÁRNAP) 10 óra 30.

Budapest, CLARISSEUM
(ÚJPEST) IV. ker. Árpád út 199.
S Á N D O R I S T V Á N szalézi testvérért és üldözött TÁRSAIÉRT haláluk évfordulóján P. HAVASI JÓZSEF SDB tartományfőnök emlékező szentmisét mutat be. Szentbeszédet mond P. SZŐKE JÁNOS SDB a boldoggá avatás posztulátora.

EMLÉKEZÉS nemzeti tragédiánkra TRIANONRA: Dr. Galla János ügyvivő (HEGYVIDÉKI Trianon Társaság)

JÚNIUS 3. (vasárnap) 14 óra. NAGYKANIZSA, NAGY-MAGYARORSZÁG EMLÉKMŰ Emlékezők: Jézus Szíve-templom Szent Imre Kórusa, Marton István polgármester, Dr. PAPP LAJOS szívsebész professzor, RÓZSÁS JÁNOS író, Rajnai Miklós Bánffy Milós-díjas, DÉVAI NAGY KAMILLA, Fliszár Károly, Pócza Attila, Szemenyey-Nagy Tibor, Törőcsik Pál, Horváth István versmondó, Németh Ferenc, Bakonyi Veronika, Kovács Krisztina, Kozári Aliz, Jerausek istván.

JÚNIUS 3. (vasárnap) 16 óra. SÁROSPATAK, Kollégiumi Iskolakert Trianon - Emlékoszlop.
Emlékezők: (Sajó Sándor: Vagyunk még magyarok) Gáll József előadóművész , BALCZÓ ZOLTÁN Jobbik-alelnök, (Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz...) Götz Gábor előadóművész.

JÚNIUS 3. (vasárnap) 18 ÓRA A HOSSZÚHETÉNYI POLGÁRI KÖR BEMUTATJA KOLTAY GÁBOR,
HORTHY A KORMÁNYZÓ
CÍMŰ FILMJÉT.

Emlékezés a Trianon emlékműnél: ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész, Csajághy György zenetanár, tárogatóművész

JÚNIUS 4. (Hétfő) 16 óra 30. Bp. A KDNP-MKDSZ XII. kerületi szervezetei, rendezésében: KOLTAY GÁBOR: TRANON című filmjének bemutatása. A BELÉPÉS DÍJTALAN !
Bevezetőt mond : Dr. Galla János ügyvivő, HEGYVIDÉKI Trianon Társaság. Bp.XII. ker-i MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (MOM) KUPOLATEREM Bp. Csörsz u. 18.

JÚNIUS 4. (Hétfő) 18 óra. VÉSZTŐ. Bartók téri (régi)iskola. Református Egyházközség és a Kis Bálint Református Ált. Iskola rendezésében megemlékezés tart: Kusztos Tibor bánffyhunyadi református lelkész és Szabó Ferenc a temesári Bartók Béla Liceum igazgató helyettese.

JÚNIUS 4. (Hétfő) 18 óra 30.

Bp-Kispest
, Wekerle-telep, Kós Károly tér - Kós Károly szobor. Megemlékezés a Magyar Csodaszarvas Egyesület és Dr. Gaudi-Nagy Tamás elnök rendezésében.

Emlékezés : Dr. Zétényi Zsolt, Dévai Nagy Kamilla és az általa alapított Krónikás Zenede elszakított sorban élő magyar diákjai.

Mindenki hozzonmagával egy szál virágot és egy szál gyertyát !

JÚNIUS 4. (Hétfő), 19 óra. SZÉKESFEHÉRVÁR. A Jobbik Magyarországért Mozgalom székesfehérvári alapszervezete a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér vármegyei szervezetével tart közösen megemlékezést a Székesegyház és a Szent Anna - kápolna közötti téren.

Várható megemlékezések:
Baja, Balatonalmádi, Balatongyörök, Berettyóújfalu, Bonyhád, Celldömölk - Kemenesalja, Dombóvár, Dudar, Dunakeszi, Gödöllő, Győr, Hódmezővásárhely, Kőszeg, Mezőtúr, Nagykörű, Pécs, Sárospatak, Szeged, Tapolca, Tiszafüred, Túrkeve, Sátoraljaújhely, Sopron, Szekszárd, Tiszaaug Zirc. FELVIDÉK, Csallóköz, KÁRPÁTALJA, Partium, ERDÉLY, Székelyföld, DÉLVIDÉK, Bácska-Bánát, Szlavónia, Muravidék FIUME, ŐRVIDÉK, Lajtavidék AUSZTRIA, Bécs, AUSZTRÁLIA: Brisbane, Melbourne -Victoria, Sydney, BELGIUM EGYESÜLT ÁLLAMOK: New York, Kalifornia, Cleveland, (BOCSKAI RÁDIÓ), New Jersey - New Brunsvick. FINNORSZÁG, HOLLANDIA, FRANCIAORSZÁG: Versailles, Lion, NAGY-BRITANNIA, NÉMETORSZÁG, Ulm, Freiburg, Hannover, München, Stuttgart, Frankfurt. OLASZORSZÁG, SVÁJC, ÚJ-ZÉLAND

Trianoni megemlékezés Újfehértón
2007-06-04 16:00

Koszorúzás Kecskeméten
2007-06-04 14:00

Trianoni emlékmu állítás Újszilváson
2007-06-03 16:00

HVIM - Jobbik trianoni felvonulás Budapesten
2007-06-03 15:32

Wittner Mária, Vona Gábor, Usztics Mátyás a debreceni Trianon megemlékezésen
2007-06-03 15:00

Árpád-sávos zászló átadása a szarvasi polgármesternek
2007-06-03 15:00

Trianoni megemlékezés Százhalombattán
2007-06-03 14:00

Trianoni felvonulás és megemlékezés Érden
2007-06-03 12:00

Éjszakai mécsesgyújtás Magyarországért Szolnokon
2007-06-02 20:00

Trianoni megemlékezés Pécelen
2007-06-02 17:00

Trianoni megemlékezés és Árpád-sávos zászló átadása Cegléden
2007-06-02 16:30

Trianoni megemlékezés Császártöltésen
2007-06-02 16:00

Trianoni megemlékezés a XVII. kerületben
2007-06-02 15:00

Trianoni megemlékezés Szentgotthárdon
2007-06-02 14:00

Keceli Trianoni megemlékezés
2007-06-01 19:00

Trianoni megemlékezés Soltvadkerten
2007-06-01 16:00

JÚNIUS 8. (péntek) 17 óra 30. SOLT, REFORMÁTUS TEMPLOM és parkja. Országzászló-avatás! A Trianon Társaság Solti Csoportja és a Solt Polgáraiért Kulturális Alapítvány rendezésében Emlékezők: Dévai Nagy Kamilla által alapított KRÓNIKÁS ZENEDE Kárpát-medencei növendékei, VESZTERGÁM MIKLÓS tárogatóművész

Solti Ifjúsági Fúvószenekar , vitéz SZATMÁRI JÓZSEF a Trianon Társaság alelnöke, BENCSIK ANDRÁS a Demokrata hetilap főszerkesztője.

" MAGYARORSZÁGOT FELNÉGYELTÉK, KIVÉGEZTÉK ÉS KERESZTRE FESZÍTETTÉK ! "

(Henri POZZI, francia író, diplomata)
*** ********************************************

Kedves Hírháló!

Annyira megörültünk az országszerte megrendezésre kerülő számtalan Trianon megemlékezés láttán, hogy összegyűjtöttük őket egy közös táblázatba itt:

http://www.kossuthterradio.com/php/KTRprograms_trianon2007.php

A lista folyamatosan bővül: jelenleg már több mint 70 rendezvény szerepel rajta. Hálás köszönetünk a lelkes, igaz magyar szervezőknek érte! Lesz még magyar nyár?!

Üdvözlettel:
a Kossuth Tér Rádió csapata

Budapest, 2007. május 31.

U.i. A honlapunkon (www.kossuthterradio.com) közzétettük az alábbi felhívást gyertyagyújtásra 2007. június 4-én estére. Talán érdemes terjeszteni...Nemzeti Hírháló
2007(1707).05.31.
Egységben a Szent Koronával!
Szavazás: Részt venne-e egy országos általános sztrájkban, a kormánynak nevezett bűnszövetkezet lemondásáig?

Programajánló!
Dobogó
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány
Mementó 2006
Szekszárd Garay tér
Debreceni Kossuth tér
Szeged tüntet és kitart
Forradalom 2006

Hírháló Rádió:
Előadások 8-tól 8-ig

Újra Zenit TV
Lánchíd Rádió FM100.3
Mária Rádió
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Folkrádió
Erdélyi tájakon
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343
 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
Hírháló ajánló
Bartina zenekar